Kardiyoloji Polikliniği

Kardiyoloji Polikliniği 0322 329 18 06

Kardiyoloji Polikliniği

 İsa Alataş Tıp Merkezi Kardiyoloji Polikliniği, Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi, Treadmill, Holter ve Koroner Anjiyografi cihazları ile tam donanımlı bir kalp merkezi konumundadır. İsa Alataş Tıp Merkezi Kardiyoloji Polikliniği'nde koroner arter hastalıklarının tespitinde invasiv ve non-invasiv yöntemler uygulanabilmektedir. 

Ekokardiyografi (EKO)
Eko ile;

  • Kalp kapak hastalıkları,
  • Kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığı,
  • Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığı (kalp damar hastalıklarında ilgili damarın kanlandırdığı yerlerde duvar hareket bozuklukları oluşabilir),
  • Kalp içi basınçlar,
  • Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması,

Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi (İnsan kalbi kanla dolduktan sonra, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar. Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine "ejeksiyon fraksiyonu" denir. Normali % 55-70 civarındadır. Yani kalp bir defada kendine gelen kanın %55-70'ini fırlatabilmektedir.), araştırılabilir. Kısaca kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp hastalıkları gibi bir çok konuda eko ile değerli bilgiler alınır. 

Efor Testi
EKG'nin eforla çekilenidir. Efor testi, hastayı kontrol altında ve gerektiğinde her türlü tıbbi yardımın yapılabileceği şartlarda, bedensel olarak yormak suretiyle yapılır. Hasta kademeli olarak yorulur. Muntazam olarak EKG'si, kan basıncı ve nabız hızı kaydedilir. Hastanın ağrı ve yorgunluk şikâyetleri olmazsa veya ciddi tansiyon ve nabız düzensizliği görülmezse, test tamamlanır. Hasta yürüyen bant üzerinde 10-15 dakika yürütülür. 

Holter Monitorizasyon
Holter takibi, hastalarda kalp ritmini ya da tansiyonunu takip etmek amacıyla yapılıyor. Bu işlemi yapan tansiyon veya EKG kaydı yapan bir cep telefonu büyüklüğünde ayrı cihazlar bulunuyor. Genellikle 24 saatlik veya daha uzun süreli cihazlar hastanın vücuduna yapıştırılıyor ve sürekli olarak hastanın kalp ritmini ya da tansiyonunu ölçüyor. 

Ambulatuvar Tansiyon Ölçümü
Ambulatuvar kan basıncı değerlendirmesi hastalar normal günlük aktivitelerini sürdürürken ayarlanabilen aralıklarla gündüz ve gece kan basıncı ölçümü yapabilen taşınabilir elektronik bir cihazla ölçümdür. Kan basıncı ölçümü doktor önerisine göre hasta 24 saat veya uzun periyodlarda belli zaman aralıklarında cihazın ölçüm yapması ile gerçekleştirilir.

SSK - SGK - BAĞKUR - MEMURLAR - EMEKLİ SANDIĞI - GAZİLER - 18 YAŞ ALTI İLE ANLAŞMAMIZ VARDIR.

Kardiyoloji Polikliniği Doktorları